אולפן קיץ | מדברים ערבית

התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית בשיתוף פר"ח